Aktualności

Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ informuje, że w ramach konkursu OZE z całego województwa wielkopolskiego złożono 187 wniosków o dofinansowanie. 116 wniosków zostało ocenionych pozytywnie i skierowanych do dalszej oceny, 49 projektów oceniono negatywnie, 20 wniosków pozostawiono bez rozpatrzenia, 2 wnioski zostały wycofane. Wnioski, które uzyskały pozytywną ocenę pod względem formalnym podlegają dalszej ocenie pod względem merytorycznym, której doko ...

Koniec roku to również czas kończących się inwestycji. Oczywiście na podsumowanie roku przyjdzie jeszcze czas, podobnie jak na plany na kolejny rok i następne lata. Obecnie dobiegają końca trzy ostatnie zadania, jakie zostały zaplanowane do realizacji w tym roku. Aura sprzyja pracom, więc są też tego widoczne efekty.

Bogdaj, Granowiec i Sośnie wyróżnione w konkursie, którego zadaniem jest promocja tożsamości regionalnej, ochrona przyrody, wyszukiwanie nowych produktów turystycznych, zachęcenie mieszkańców miasta do odwiedzenia tych urokliwych i niesamowitych miejsc i integracja mieszkańców poprzez realizację wspólnych inicjatyw. Konkurs był skierowany do sołectw z terenu województwa wielkopolskiego.

Od piątku w naszej gminie pracowały nieustannie służby ratunkowe OSP z terenu gminy oraz pogotowia energetyczne, aby usunąć skutki orkanu Ksawery, który przeszedł nad naszym regionem. Przez silny wiatr połamanych zostało mnóstwo drzew i wiele tysięcy gospodarstw domowych nie miało prądu.

Wójt Gminy Sośnie, Gminny Ośrodek Kultury i Gminna Biblioteka Publiczna mają zaszczyt zaprosić mieszkańców Gminy Sośnie na Uroczystości Dożynkowe, które rozpoczną się Mszą Św. w kościele p.w. NNMP w Sośniach, 19 sierpnia 2017 r. o godz. 16.00.

W pierwszej połowie lipca br. w Urzędzie Gminy Sośnie podpisana została umowa  z  firmą Instal-Therm z siedzibą w Połańcu na wykonanie wizji terenowych w celu sporządzenia dokumentacji technicznej planowanych przyłączy OZE. W wyniku naboru do Urzędu Gminy wpłynęło 313 deklaracji uczestnictwa w projekcie polegającym na montażu i instalacji Odnawialnych Źródeł Energii na budynkach mieszkalnych.

7 kwietnia br. odbyła się XXXIX, wyjazdowa, sesja Rady Gminy Sośnie - w siedzibie Nadleśnictwa Antonin. W sesji wzięli udział: Wójt Gminy Sośnie Stanisław Budzik, Sekretarz Gminy Justyna Maryniak, Skarbnik Gminy Joanna Chalińska, pracownicy urzędu gminy oraz radni z przewodniczącym Mirosławem Ostojakiem na czele. Ze strony Nadleśnictwa w sesji uczestniczyli: Nadleśniczy Adam Całka i pracownicy Służby Leśnej, zajmujący się w Nadleśnictwie działaniami na terenie gminy Sośnie.

W dniu 29 marca 2017 r. w remizie strażackiej we Wtórku odbył się Powiatowy Konkurs Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom”. Konkurs przeprowadzony był przez Państwową Straż Pożarną w Ostrowie Wielkopolskim. Otwarcia dokonał komendant Państwowej Straży Pożarnej w Ostrowie Wielkopolskiego brygadier Jacek Wiśniewski.

W latach 2017-2018 Gmina Sośnie planuje kilkanaście inwestycji drogowych – wiele wskazuje na to, że spora ich część zostanie zrealizowana ze środków własnych gminy, choć - jeśli wszystko dobrze pójdzie i będą dostępne środki zewnętrzne akurat na budowę dróg - to na pewno z nich skorzystamy – powiedział Wójt Gminy Sośnie Stanisław Budzik.