Sośnie

„Trzymaj się z daleka od ludzi, którzy chcą ograniczyć twoje ambicje. Mali ludzie zawsze to robią, ale wielcy, zawsze dają Ci poczuć, że też potrafisz być wielki”. Mark Twain

15 kwietnia 2018 r. w hali sportowej przy Zespole Szkół w Sośniach odbył się Indywidualny Turniej Tenisa Stołowego „MISTRZ GMINY SOŚNIE 2018”. Zawody rozegrane zostały w trzech kategoriach wiekowych: szkoły podstawowe, gimnazja i starsi.

Trwa przebudowa drogi gminnej w miejscowości Sośnie na ul. Łąkowej. Przebudowywany odcinek drogi ma ponad 400 metrów. Został wyprofilowany, wyrównany i wzmocniony. Droga będzie miała nawierzchnię asfaltową o szerokości 4 m. Wartość inwestycji to około 198 tys. zł. Prace budowlane zostaną zakończone zgodnie z umową 21 lipca.

Na LV zwyczajnej sesji Rady Gminy Sośnie, która odbyła się 27 czerwca 2018 r. w sali sesyjnej Urzędu Gminy Sośnie radni głosowali nad udzieleniem absolutorium dla wójta. Po zapoznaniu się i rozpatrzeniu sprawozdania z wykonania budżetu za 2017 rok, opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej, informacji o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego oraz opinii Komisji Rewizyjnej dotyczącej budżetu, radni zdecydowali udzielić absolutorium Wójtowi Gminy Sośnie z tytułu wykonania budżetu za 20 ...

Czcigodnym i dostojnym jubilatom, a szczególnie ks. Leszkowi z okazji 25-lecia przewodniczenia wspólnocie parafialnej, serdecznie dziękujemy za przykład pracowitego i pokornego kapłańskiego życia. Ogarniamy modlitwą Jubilatów zapewniając o dalszej pamięci modlitewnej przed Panem.

Dzień Gminy Sośnie w tym roku obchodził swoje 19-te urodziny. Za rok będziemy przeżywać już okrągły jubileusz. Tegoroczne święto odbyło się 23 czerwca w Ośrodku Rekreacyjno-Wypoczynkowym "Biały Daniel" w Sośniach. Choć pogoda nie sprzyjała, przeprowadzone zostały cykliczne konkursy, tj. wędkarki, rajd rowerowy, mecz piłki nożnej, czy też konkurs na Siłacza Gminy.

W niedzielę 17 czerwca 2018 roku w na stadionie sportowym w Sieroszewicach odbyły się XI Powiatowe Zawody Sportowo – Pożarnicze w kategorii Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych z terenu powiatu ostrowskiego. W zawodach wystartowało 15 drużyn (8 w grupie dziewcząt i 7 w grupie chłopców), które zwyciężyły w zawodach na szczeblu gminnym oraz w poprzednich zawodach powiatowych.

Tegoroczne Gminne Zawody Sportowo - Pożarnicze Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych odbyły się 10 czerwca na boisku sportowym w Sośniach. Wzięło w nich udział 4 drużyny (2 MDP chłopców, 2 MDP dziewcząt). Wśród zawodników startowały drużyny Ochotniczych Straży Pożarnych z Bogdaju, Chojnika oraz Sośni. Wszystkie sekcje wykazały się dużymi umiejętnościami, co pokazały podczas rywalizacji.

Ministerstwo Sportu i Turystyki ogłosiło wyniki naboru pierwszej edycji Programu rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym - Otwarte Strefy Aktywności (OSA). Łącznie wpłynęło 1416 wniosków, z czego pozytywnie zaopiniowano 792 na kwotę ponad 54 mln zł.

W dniu 16 maja 2018 r. na boisku piłkarskim klubu sportowego „Biały Orzeł Kożmin Wlkp.” odbył się Wojewódzki Turniej Piłki Nożnej „Piłkarska Kadra Czeka” – dziewcząt rocz.2002 i młodsze. Powiat ostrowski reprezentowały dziewczęta z Zespołu Szkół w Sośniach. Turniej organizowany został przez Wielkopolskie Zrzeszenie Ludowych Związków Sportowych w Poznaniu.