Sośnie

W samym centrum Sośni, przy Remizie OSP w Sośniach stanęło ogromne serce na plastikowe nakrętki. Czerwone, metalowe SERCE to inicjatywa Michała Szczepaniaka Naczelnika OSP w Sośniach i Zastępcy Wójta Gminy Sośnie Dariusza Berka. Plastikowe nakrętki, które codziennie trafiają do polskich śmietników, mogą zamienić się w realne pieniądze.

Dzięki uprzejmości naszego Radnego Gminy Sośnie i zarazem leśniczego pana Bronisława Krawca z Możdżanowa, poniżej prezentujemy ciekawy materiał filmowy „Podpatrzone w lesie”. Jest to nagranie przedstawiający walory przyrodnicze Gminy Sośnie znajdujące się na terenie Nadleśnictwa Antonin.

Zakończyła się przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Sośnie - ul. Okrężna, dz. nr 126/27 i 126/28. Mieszkańcy zabiegali o modernizację tej drogi, ponieważ jej stan był już bardzo zły, co znacznie utrudniało poruszanie się szczególnie zimą lub w deszczowe dni.

5 lipca 2020 r. w Zespole Szkół w Sośniach po raz drugi w tym roku i drugi w tych trudnych czasach odbyła się akcja krwiodawstwa. Akcja została zorganizowana przez Gminny Klub DHDK w Sośniach a pieczę nad techniczną stroną przedsięwzięcia sprawowali pracownicy Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kaliszu.

W dniu 19 czerwca br. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Sośnie odbyła się XII w obecnej kadencji sesja Rady Gminy Sośnie, której najważniejszym punktem było udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Sośnie Stanisławowi Budzikowi.

To, kim jesteśmy i czym żyjemy w dorosłym życiu, sięga naszego dzieciństwa. Dzieci nie tylko wnoszą w nasze życie radość, ale przede wszystkim nadają sens naszemu istnieniu – uskrzydlają nas. Nic dziwnego, że wszystkim zależy na tym, by wychowywały się w jak najlepszych warunkach. Taka myśl towarzyszyła radzie Gminy Sośnie w chwili gdy podjęła decyzję o powstaniu kolejnej jednostki organizacyjnej – Pierwszego Publicznego Żłobka w Gminie Sośnie.

W listopadzie 2019 zakończono budowę punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Sośniach mieszczącego się przy oczyszczalni ścieków. Dzięki inwestycji, której wybudowanie kosztowało blisko 2,6 mln zł, mieszkańcy zyskali funkcjonalne, bezpieczne i estetyczne miejsce do przekazywania odpadów.

Zakończył się remont odcinka drogi gminnej w miejscowości Sośnie na ulicy Dębowej wraz z budową chodnika. Od wielu lat mieszkańcy zabiegali o modernizację tej drogi. Stan nawierzchni przed remontem był już bardzo zły, co zagrażało bezpieczeństwu mieszkańców, szczególnie zimą lub w deszczowe dni.

We wrześniu  2019 r. zrealizowana została budowa ścieżki edukacyjnej z miejscami ekspozycji, oświetleniem i elementami małej architektury przy nowo wybudowanym zapleczu socjalnym w Sośniach. Zadanie polegało na wykonaniu ścieżki z kostki brukowej, montażu tablic edukacyjnych, ławek, koszy na śmieci wraz z towarzyszącym oświetleniem.

17 listopada w Sali Wiejskiej w Sośniach odbyło się uroczyste podsumowanie projektu Zatrzymać dzieje szkoły dla przyszłych pokoleń. Niedzielne popołudnie było okazją do wspomnień, które pozostają, pomimo iż czas je porządkuje, zwykle dodaje im blasku, sprawia, że pewne zdarzenia umykają z pamięci, to jednak dźwięk szkolnego dzwonka przywołuje je ponownie.