Granowiec

Dnia 24 lutego 2019 r. miała miejsce rekonstrukcja historyczna „Bitwy o Granowiec”. Wydarzenie zostało zorganizowane w celu upamiętnienia 100. rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego i 100-lecia Bitwy o Granowiec.

Dzień 26 maja 2018 roku zapisał się w historii Szkoły Podstawowej w Granowcu jako jeden z najważniejszych. Właśnie tego dnia nastąpiło oficjalne nadanie naszej placówce imienia Orła Białego oraz poświęcenie i przekazanie Sztandaru.

W kwietniu dokonano odbioru końcowego zadania inwestycyjnego obejmującego przebudowę drogi gminnej na ul. Kościelnej w miejscowości Granowiec o nawierzchni gruntowej, na odcinku o długości 200 mb. Zakres robót obejmował wykonanie: prac przygotowawczych, wzmocnienia konstrukcji drogi, położenie masy asfaltowej i wykonanie poboczy.

Mieszkańcy wsi Granowiec już od połowy kwietnia korzystają z nowej, utwardzonej drogi na ul. Leśnej. Droga została przebudowana na długości ok. 200 metrów. Koszt inwestycji wyniósł niespełna 90 tys zł. Najkorzystniejszą ofertę realizacji zadania złożyła firma Iterbud z Kalisza. Zgodnie z umową droga została wybudowana do 15 kwietnia 2018 r.

W październiku zakończyły się prace związane z obudową wiaty na terenie parku rekreacyjno-sportowego w miejscowości Granowiec. W wyniku zrealizowanego projektu dotychczasowa wiata została zabudowana, aby chronić uczestników różnych wydarzeń kulturalnych przed deszczem i wiatrem.

Regionalny Konkurs Wiedzy o Dolinie Baryczy – Znam Dolinę Baryczy odbył się  11 października br. w Kreatywnym Obiekcie Multifunkcyjnym w Miliczu.  Głównym organizatorem konkursu było Stowarzyszenie na Rzecz Edukacji Ekologicznej  „Dolina Baryczy”.  Po zwycięstwie w Gminnym Konkursie Wiedzy o Dolinie Baryczy „Gmina Sośnie w Dolinie Baryczy Moją Małą Ojczyzną”  naszą gminę i Zespół Szkół w Granowcu w regionalnym konkursie w kategori ...

Mieszkańcy Granowca mają już nową nawierzchnię drogi. 12 czerwca br. wspólnie z władzami gminy i zaproszonymi gośćmi uroczyście otworzyli zmodernizowany odcinek jezdni a proboszcz parafii w Granowcu dokonał poświęcenia drogi. W uroczystości wzięli udział: Stanisław Budzik - Wójt Gminy Sośnie, Justyna Maryniak – Sekretarz Gminy Sośnie, Mirosław Ostojak – Przewodniczący Rady Gminy Sośnie, Jan Rafalski i Andrzej Mus - Radni Gminy Sośnie, Ksiądz Kanonik Michał Pacyna, przedstawiciele ...

W kalendarz wydarzeń miejscowości Granowiec na stałe wpisał się festyn rodzinny. Jest on cykliczną imprezą organizowaną przez Zespół Szkół w Granowcu i Radę Sołecką. W tym roku okazją do wspólnego, rodzinnego spotkania był Dzień Matki, Dzień Dziecka oraz zbliżający się Dzień Ojca.

Na początku kwietnia podpisano umowę, a zakończenie prac zaplanowano na koniec maja. Położenie nowej nawierzchni poprzedzi gruntowna przebudowa drogi. Trwające prace budowlane przy przebudowie dróg gminnych, ul. Pocztowej i Wiejskiej w Granowcu, są już na ukończeniu. Wykonawca przygotował grunt i jest na etapie kładzenia kostki brukowej, bo taką nawierzchnię ostatecznie będzie miała droga. Jednym z ostatnich etapów inwestycji, jakie pozostały wykonawcy, jest wykonanie poboczy.

W Gminie Sośnie z nastaniem wiosny przyszedł czas na inwestycje drogowe. Rok 2017 to na pewno kilka nowych dróg gminnych. Oczywiście prowadzone inwestycje nie od razu zadowolą wszystkich mieszkańców, ale należy mieć świadomość, że ograniczony budżet nie pozwala w jednym roku zrealizować całości zaplanowanych inwestycji na drogach.