Granowiec

24 kwietnia 2021 roku odbyła się V Pielgrzymka Sołtysów Województwa Wielkopolskiego i Diecezji Kaliskiej. Ze względu na pandemię koronawirusa i ograniczenia pandemiczne, tegoroczna pielgrzymka miała skromny charakter. Nie mogli też wziąć w niej udział wszyscy chętni. Mszę św. w intencji Sołtysów województwa wielkopolskiego i diecezji kaliskiej sprawował ksiądz Biskup Damian Bryl – Ordynariusz Diecezji Kaliskiej.

Właśnie zakończyła sie przebudowa ul. Wodej w miejscowości Granowiec. Prace polegały na przebudowie nawierzchni gruntowo-tłuczniowej na nową nawierzchnię asfaltową. Od nowa została wykonana także podbudowa drogi z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o gr. 8 cm, podbudowa dolna z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o gr. 15 cm oraz warstwa odsączająca z piasku średnioziarnistego o gr. 10,0 cm.

Zakończył się remont odcinka drogi gminnej w miejscowości Granowiec na ulicy Akacjowej. Prace budowlane polegały na wyrównaniu i wzmocnieniu istniejącej nawierzchni gruntowej, wykonaniu nowej konstrukcji podbudowy oraz warstwy wiążącej z masy asfaltowego na całej powierzchni jezdni.

Przedmiotem zamówienia jest przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Granowiec na ulicy Wodna (dz. nr 1010 i 288). Na drodze o nawierzchni gruntowo-tłuczniowej zostanie położona nowa nawierzchnia asfaltowa. Od nowa zostanie wykonana również nowa podbudowa drogi z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o gr. 8 cm, podbudowa dolna z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o gr. 15 cm oraz warstwa odsączająca z piasku średnioziarnistego o gr. 10,0 cm.

Wyjątkowe urodziny obchodziła pani Wiktoria Lisik z Granowca. Najstarsza mieszkanka gminy Sośnie skończyła właśnie 100 lat. Jubilatkę z okazji jej święta odwiedzili: Wójt Gminy Sośnie, Przewodniczący Rady Gminy Sośnie wraz z radnymi oraz Kierownik USC.

Do tej pory nie było w Granowcu sali wiejskiej z prawdziwego zdarzenia. W miejsce starego, niszczejącego budynku, powstał praktycznie nowy obiekt. Zgodnie z przyjętym planem prace budowlane zakończono w połowie maja 2020 roku. Po dobiegających końca odbiorach technicznych nowa infrastruktura gotowa będzie do użytku.

Dożynki to wyjątkowe święto w kalendarzu rolniczym. To dzień, w którym rolnicy składają Bogu dziękczynienie za zakończenie żniw i pomyślne zbiory. Tradycja dożynek kultywowana jest w Granowcu od wielu lat. W tym roku Święto Plonów odbyło się w niedzielę, 15 września.

Zakończyły się prace przy przebudowie drogi gminnej w miejscowości Granowiec ul. Krzyżna. Na ten moment mieszkańcy wsi czekali długie lata, aby w całości zakończyć zadanie. W II etapie drogę przebudowano na odcinku ok. 960 m.

Koniec z nierówną nawierzchnią, wyrwami i niszczeniem samochodów – tak w jednym zdaniu określają mieszkańcy nową sytuację na drodze. W czerwcu br. zakończył się II etap przebudowy drogi gminnej w miejscowości Granowiec ul. Krzyżna. Na przebudowę mieszkańcy tej okolicy czekali wiele lat.

Marszałek Województwa Wielkopolskiego – Krzysztof Grabowski przyjechał w czwartek 13 czerwca br. z wizytą do naszej gminy. Nie przypadkowo gospodarze spotkania wybrali miejsce odwiedzin Granowiec a konkretnie świetlicę wiejską, która do tej pory przeszła I etap inwestycyjny.