Szklarka Śląska

We wrześniu w miejscowości Szklarka Śląska zakończyły się prace związane z budową centrum rekreacyjno-sportowego. W wyniku zrealizowanego projektu zostało utworzone boisko do gry w piłkę nożną oraz w siatkę plażową.

Najpopularniejszy z konkursów Wielkopolskiej Odnowy Wsi pt. „Pięknieje wielkopolska wieś” 4 czerwca br. został rozstrzygnięty. Zarząd Województwa Wielkopolskiego na posiedzeniu w dinu 26 kwietnia 2018 r. przyjął listę rankingową i rekomendował Sejmikowi przyznanie dotacji. Na sesji Sejmiku 4 czerwca radni zaakceptowali propozycję Zarządu jednogłośnie. Wśród wybranych projektów znalazły się dwa z naszej gminy. Oba projekty otrzymały maksymalne dofinansowanie, po 30 tysięcy złotych.

dsc 0770Zakończono budowę I etapu drogi gminnej w miejscowości Szklarka Śląska. Przedmiotem zamówienia była przebudowa nawierzchni części drogi gminnej w miejscowości Szklarka Śląska poprzez zmianę nawierzchni jezdni z tłuczniowej oraz gruntowej na nawierzchnię asfaltową wraz z utwardzeniem poboczy kruszywem łamanym. Długość przebudowanego odcinka drogi to ponad 700 metrów i szerokości 4 metry.