Kilka dni temu zakończyły się prace związane z przebudową nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Chojnik. Na całym odcinku drogi została położona nowa nawierzchnia asfaltowa oraz zostały utwardzone pobocza. Modernizacja w/w drogi przyczyni się nie tylko do poprawy wizerunku miejscowości, ale z całą pewnością wpłynie na poprawę bezpieczeństwa oraz umożliwi mieszkańcom swobodne poruszanie się tym odcinkiem drogi, co szczególnie utrudnione było w czasie deszczu i w okresie zimowym.

Chojnik jako miejscowość od kilku lat pięknieje w oczach. Jest to z pewnością zasługa wielu osób, które wkładają wiele serca, aby ta miejscowość się rozwijała. Patrząc przez pryzmat czasu trzeba wziąć pod uwagę choćby ostatnie zrealizowane inwestycje w Chojniku - w ubiegłym roku również została oddana do użytku droga, tym razem z kostki brukowej, w kierunku kościoła.

Zakończona inwestycja polegająca na remoncie drogi gminnej to kolejny krok władz gminnych w kierunku poprawy infrastruktury drogowej.

DSC_0073.JPGDSC_0075.JPGDSC_0076.JPGDSC_0077.JPGDSC_0078.JPGDSC_0079.JPGDSC_0080.JPGDSC_0081.JPG