Siedemdziesięciu pięciu najlepszych i najbardziej uzdolnionych uczniów, którzy uczęszczają do szkół w naszej gminie, odebrało 3 października 2017 r. stypendia Wójta Gminy Sośnie w ramach „Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży Gminy Sośnie”. Wysokość środków finansowych na stypendia ustalana jest corocznie w budżecie gminy. Obecnie nagroda dla uczniów szkół podstawowych wynosi 300 złotych za półrocze, a dla gimnazjalistów 350 złotych.

Uroczystego wręczenia listów gratulacyjnych stypendystom i ich rodzicom dokonał Wójt Gminy Sośnie Stanisław Budzik oraz przedstawiciele Komitetu Stypendialnego. Gospodarzem gali stypendialnej był Zespół Szkół w Cieszynie, który przygotował krótką część artystyczną w wykonaniu dzieci i młodzieży, a uroczystość odbyła się w Sali Wiejskiej w Sośniach.

Wyróżnieni uczniowie prezentują różnorodność charakterów, profesji i zainteresowań. System stypendialny stwarza dodatkowe możliwości zdobywania wiedzy (zakup dodatkowej literatury, udział w konkursach i olimpiadach), uczestnictwo w zajęciach dodatkowych, czy kursach.

– „To już kolejna, czwarta, edycja Stypendiów Wójta Gminy Sośnie i cieszy mnie fakt, że tak wielu z Was je otrzymuje. Stypendium jest formą zachęty i podziękowania za wkładany trud, za czas spędzony nad książką. Poszerza również pasje i zainteresowania dzieci i młodzieży oraz motywuje do jeszcze lepszej nauki. Wszystkim stypendystom gratuluję i życzę dalszych sukcesów w nauce” – powiedział Stanisław Budzik Wójt Gminy Sośnie.

Uroczystość rozpoczęła Dyrektor Centrum Usług Wspólnych w Sośniach – Arleta Zadka. Spotkanie zakończyło się poczęstunkiem, podczas którego uczniowie i rodzice mogli porozmawiać i wymienić się doświadczeniami.

dsc_0261.jpgdsc_0267.jpgdsc_0268.jpgdsc_0270.jpgdsc_0271.jpgdsc_0272.jpgdsc_0273.jpgdsc_0274.jpgdsc_0275.jpgdsc_0276.jpgdsc_0277.jpgdsc_0278.jpgdsc_0279.jpgdsc_0280.jpgdsc_0281.jpgdsc_0282.jpgdsc_0286.jpgdsc_0288.jpgdsc_0292.jpgdsc_0296.jpgdsc_0299.jpgdsc_0313.jpgdsc_0314.jpgdsc_0318.jpgdsc_0323.jpgdsc_0325.jpgdsc_0326.jpgdsc_0328.jpgdsc_0332.jpgdsc_0336.jpgdsc_0339.jpgdsc_0340.jpgdsc_0342.jpgdsc_0345.jpgdsc_0346.jpgdsc_0348.jpgdsc_0354.jpgdsc_0356.jpgdsc_0358.jpgdsc_0362.jpgdsc_0366.jpgdsc_0368.jpgdsc_0370.jpgdsc_0372.jpgdsc_0378.jpgdsc_0381.jpgdsc_0388.jpgdsc_0394.jpgdsc_0395.jpgdsc_0397.jpgdsc_0404.jpgdsc_0405.jpgdsc_0409.jpgdsc_0412.jpgdsc_0415.jpgdsc_0416.jpgdsc_0418.jpgdsc_0420.jpgdsc_0423.jpgdsc_0426.jpgdsc_0427.jpgdsc_0430.jpgdsc_0431.jpgdsc_0434.jpgdsc_0435.jpgdsc_0439.jpgdsc_0440.jpgdsc_0441.jpgdsc_0442.jpgdsc_0447.jpgdsc_0451.jpgdsc_0454.jpgdsc_0456.jpgdsc_0459.jpgdsc_0463.jpgdsc_0464.jpgdsc_0465.jpgdsc_0466.jpgdsc_0467.jpgdsc_0468.jpgdsc_0470.jpgdsc_0471.jpgdsc_0473.jpgdsc_0475.jpgdsc_0477.jpgdsc_0478.jpgdsc_0479.jpgdsc_0481.jpgdsc_0483.jpgdsc_0484.jpgdsc_0485.jpgdsc_0487.jpgdsc_0490.jpgdsc_0493.jpgdsc_0498.jpgdsc_0499.jpg