Sośnie

Klub „Senior+” w Sośniach powstał w ramach rządowego Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020, prowadzonego przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej. Klub Senior+ znajduje się w budynku Gminnego Ośrodka Kultury i Gminnej Biblioteki Publicznej w Sośniach. Ośrodek wsparcia funkcjonuje w ramach struktury organizacyjnej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sośniach.

W poniedziałek 28 czerwca podczas XXIX Sesji Rady Gminy Sośnie – Wójt Gminy Sośnie Pan Stanisław Budzik jednogłośnie otrzymał absolutorium. Przed absolutorium został przedstawił raport o stanie gminy za 2020 rok. Warto podkreślić, że raport o stanie Gminy Sośnie był dostępny w Biuletynie Informacji Publicznej, z którym mogli zapoznać się wszyscy mieszkańcy gminy. Zaprezentowany raport obejmował podsumowanie wykonanych inwestycji i wszystkich zadań gminy Sośnie. Następnie odbyła się debat ...

W budynku Gminnego Ośrodka Kultury i Gminnej Biblioteki Publicznej w Sośniach powstał Klub Senior+. Ośrodek wsparcia funkcjonuje w ramach struktury organizacyjnej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sośniach.

Przed nami jeden z najpiękniejszych okresów w roku, czyli święta Bożego Narodzenia . To czas nadziei, która w trudnym roku pandemii jest nam szczególnie potrzebna. Z tej okazji w piątek 18 grudnia w Urzędzie Gminy Sośnie odwiedził nas przedstawiciel Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, który w imieniu pani minister Marleny Maląg przekazał dla wszystkich mieszkańców gminy Sośnie najserdeczniejsze życzenia.

Zgodnie z tradycją dnia 6 grudnia obchodzony jest Dzień Świętego Mikołaja, na który to szczególnie najmłodsi czekają z utęsknieniem. Z tej okazji wszystkim dzieciom tym mniejszym i tym większym moc serdeczności, prezentów, uśmiechu, wielu radosnych chwil i wzruszeń w tym szczególnym dla Was dniu życzą władze Gminy Sośnie oraz GOKiGBP w Sośniach, która w tym roku dla wszystkich przedszkolaków biorących udział w konkursie przygotowała miłą niespodziankę.

Z początkiem grudnia ma się zakończyć modernizacja pomieszczeń, w których działać będzie Klub "Senior+". To nowa inicjatywa samorządu, która zostanie wdrożona od nowego roku dla najstarszych mieszkańców naszej gminy. Inwestycja będzie kosztować 187 836.00 złotych, z czego 150 tysięcy to dofinansowanie, które gmina pozyskała z rządowego programu "Senior+". Pomieszczenia zostaną wyremontowane i przystosowane do prowadzenia działań integracyjnych. Placówka będzie znajdować ...

Trwa remont drogi powiatowej na odcinku Sośnie do skrętu na PSZOKa. Droga uczęszczana przez mieszkańców gminy jest w katastrofalnym stanie.

Obecnie zostanie wyremontowany tylko krótki odcinek tej trasy ale każdy ma świadomośc, że droga wymaga naprawy na całym odcinku drogi w kierunku Mariaku. Powiat Ostrowski realizuje to zadanie przy wsparciu Gminy Sośnie.

To kolejne bardzo dobre wiadomości dla mieszkańców w naszej gminie. Trwa przebudowa drogi gminnej w miejscowości Sośnie na działce nr 183/4 i 209/7. Wartość realizacji tego odcinka drogi po przeprowadzonej procedurze przetargowej wyniosła 128 869,00 zł.

Prace budowlane polegają na wyrównaniu i wzmocnieniu istniejącej nawierzchni gruntowej, wykonaniu nowej konstrukcji podbudowy oraz położenie kostki brukowej na całej powierzchni jezdni.

Zakończyła się budowa parkingu przy ul. Kościelnej w Sośniach. Teren ten należy do Gminy Sośnie, dlatego samorząd gminy podjął decyzje o dokończeniu tego zadania co ostatecznie kończy inwestycję. Dzięki temu mieszkańcy będa mieli kilka miejsc postojowych więcej do wykorzystania. Parking został wykonany z masy asfaltowej oraz wykończony z kostki brukowej.

Zbiorniki wodne zapobiegają podtopieniom i spadkowi poziomu wód, a także uprzyjemniają mieszkańcom spacer na świeżym powietrzu. W Sośniach zakończyła się budowa zbiornika wodnego, który w kolejnych etapach zostanie rozbudowany o dodatkowa infrastrukturę co w przyszłości ubogaci to miejsce i stworzy mieszkańcom dobre miejsce do wypoczynku oraz relaksu. Gmina Sośnie w maju otrzymała dofinansowanie w kwocie 34 500,00 zł ze środków Samorządu Wojew& ...