Aktualności

Z głębokim smutkiem i żalem zawiadamiamy, że w dniu 15 kwietnia 2021 r. zmarł

Ś.P. Michał Wilczura

Radny Powiatu Ostrowskiego, jej Przewodniczący w okresie dwóch kadencji,

były Wójt Gminy Sośnie w latach 2006-2010.

Z rodziną oraz wszystkimi bliskimi zmarłego łączymy si ...

W załączeniu prezentujemy projekty instalacji OZE.

 Szanowni Mieszkańcy, Z okazji Świąt Wielkanocnych życzymy wszystkiego najlepszego...

Dzięki pozyskaniu unijnych dotacji gmina Sośnie w 2021 zrealizuje inwestycje w odnawialne źródła energii o wartości niemal 7 mln zł. To efekt konkursu o dofinansowanie na OZE z programu „Odnawialne źródła energii na terenie Gminy Sośnie” złożony w ramach konkursu nr RPWP.03.01.01-IZ.00-30-001/17 w 2017 roku dla Działania 3.1 „Wytwarzanie i dystrybucja energii ze źródeł odnawialnych”, Poddziałania 3.1.1 „Wytwarzanie energii z odnawialnych źródeł energii” Wielkopol ...

I tak w dniu dzisiejszym doszliśmy do finału naszego konkursu. Tak jak już pisaliśmy w konkursie wzięło udział 280 dzieci, które przystroiły własnoręcznie styropianowe jajka. Komisja miała trudne i niełatwe zadanie, ponieważ wszystkie dzieci wykonały bardzo piękne i kolorowe prace. Wprowadzone obostrzenia ograniczają nam wręczanie upominków, dlatego w dniu dzisiejszym możemy jedynie ogłosić wyniki konkursu i oczywiście podzielić się z Państwem tymi pięknymi pracami jakie wykonały dzieci.

...

Właściwe oświetlenie dróg i ulic to kwestia niezwykle istotna ponieważ dobra widoczność wpływa nie tylko na bezpieczeństwo, ale także na komfort życia mieszkańców. Dlatego też w gminie Sośnie co roku inwestuje się w oświetlenie uliczne. Systematycznie realizowane są zadania związane z kompleksową budową i przebudową oświetlenia ulicznego. Warto dodać, że niewątpliwym atutem modernizacji oświetlenia zewnętrznego jest również zmniejszenie zużycia energii elektrycznej.

Cały planowany budżet gminy na inwestycje w 2021 roku wynosi prawie 20 milionów zł. Jest to zdecydowanie rekordowy rok w historii Gminy Sośnie jeśli chodzi o wysokość budżetu. Gmina Sośnie stara się wzorem lat ubiegłych inwestować w infrastrukturę drogową i oświetleniową, która z całą pewnością poprawia warunki życia mieszkańców.

Drodzy Nauczyciele, Wychowawcy i Pracownicy Oświaty, z okazji Dnia Edukacji Narodowej chciałbym wszystkim nauczycielom, wychowawcom, pedagogom, pracownikom oświaty złożyć serdeczne podziękowania za ich wychowawczy i dydaktyczny trud. Niech Dzień Edukacji Narodowej oraz wszystkie inne dni w roku szkolnym będą radosne, spokojne i pełne zadowolenia.

Wyniki głosowania na Prezydenta RP w Gminie Sośnie zarządzone na dzień 12 lipca 2020 roku

Tragedia może dotknąć każdego!!! Szanowni Państwo, zwracamy się z serdeczną prośbą – do wszystkich ludzi dobrej woli - o wsparcie materialne i finansowe dla rodziny z Bogdaju, którzy w wyniku pożaru w dniu 18 maja 2020 r. stracili dach nad głową.

6 września 2019 roku weszły w życie zmiany ustawy o czystości i porządku w gminach (tj. Dz.U. 2019, poz. 2010) na podstawie, których dokonano zmian w prawie miejscowym. Nowelizacja Ustawy wprowadziła prawny obowiązek segregacji odpadów komunalnych dla wszystkich typów nieruchomości (zamieszkałe, niezamieszkałe):