Bolesław Andrzejewski urodzony 28 lipca 1946 r. w Grójcu - polski filolog, filozof, nauczyciel akademicki, działacz polityczny, profesor doktor habilitowany.

W 1969 ukończył studia z zakresu filologii germańskiej na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W 1974 uzyskał na tej uczelni tytuł doktora, a w 1981 habilitował. W 1998 otrzymał tytuł naukowy profesora nauk filozoficznych. Od 1981 do 1984 pełnił funkcję prodziekana Wydziału Nauk Społecznych UAM, a od 1987 do 1989 był wicedyrektorem Instytutu Filozofii tej uczelni. Następnie objął na niej funkcję kierownika Zakładu Historii i Filozofii Współczesnej. Był także dyrektorem Instytutu Neofilologii i Komunikacji Społecznej na Politechnice Koszalińskiej, a także rektorem Wyższej Szkoły Pedagogiki i Administracji im. Mieszka I w Poznaniu. Wykłada również w Wyższej Szkole Zarządzania i Bankowości w tym mieście.

Należał do Samoobrony RP, z ramienia której w wyborach parlamentarnych w 2005 bez powodzenia kandydował do Senatu w okręgu poznańskim. Następnie opuścił to ugrupowanie.

Jest członkiem m.in. Polskiego Towarzystwa Filozoficznego, Polskiego Towarzystwa Neofilologicznego i Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk.

Prof. dr hab. Bolesław Andrzejewski jest postacią znaną i zasłużoną w Instytucie Filozofii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Jest autorem 21 książek i 120 artykułów naukowych napisanych w języku polskim, niemieckim, angielskim, hiszpańskim oraz chorwackim. Tematyka wydanych pozycji oscyluje wokół historii filozofii nowożytnej i współczesnej ze szczególnym uwzględnieniem filozofii niemieckiej, angielskiej, polskiej.

Jest założycielem oraz redaktorem naczelnym międzynarodowego czasopisma naukowego LINGUA AC COMMUNITAS, które ukazuje się językach angielskim oraz niemieckim.

Profesor Andrzejewski czynnie uczestniczy w międzynarodowych konferencjach, współpracuje z Instituto Italiano per gli Studi Filosofici w Neapolu, jest organizatorem i uczestnikiem interdyscyplinarnych konferencji naukowych odbywający się w Poznaniu. Jest członkiem wielu towarzystw naukowych w kraju za granicą.

Za swoje osiągnięcia naukowe był 3-krotnie wyróżniony nagrodą Ministra oraz kilkakrotnie nagrodą Rektora UAM.

Czynnie uczestniczy nie tylko w życiu uniwersyteckim, ale i w życiu Gminy Sośnie. W roku 2001 pan profesor wystąpił z propozycją ufundowania nagrody pieniężnej dla najlepszego absolwenta Szkoły Podstawowej w Bogdaju. Propozycja ta została przyjęta i odtąd corocznie najlepszy uczeń otrzymuje nagrodę pieniężną imieniem matki sponsora – Agnieszki Andrzejewskiej. Dzięki takiej postawie uczniowie klasy VI podnoszą wyniki, bo chcą otrzymać nagrodę. Ta zdrowa rywalizacja jest pomocna w pracy dydaktycznej nauczycieli. Pan profesor corocznie jest gościem honorowym Szkoły Podstawowej w Bogdaju, gdzie osobiście przekazuje nagrodę oraz przekonuje uczniów, że warto się uczyć.


28 czerwca 2012 r. w Szkole Podstawowej w Bogdaj odbyło się wręczenie statuetki „Zasłużony dla Gminy Sośnie” dla Pana prof. zw. dr hab. Bolesława Andrzejewskiego z Poznania.