Chojnik

 Sołtys:

Adam Mielcarek 

Telefon: 62 7393145

Rada Sołecka

Bielski Zenon
Kędziora Piotr
Leśniak Łukasz
Musialska Wioletta
Rudnik Jan
Rudnik Małgorzata
Śpigiel Lucyna
Zawielak Jerzy
 
Komisja Rewizyjna
 
Filipiak Magdalena
Zawielak Aleksandra
Zawielak Krzysztof
 

Charakterystyka

Do 1918 r. wieś Chojnik należała do parafii w Międzyborzu. Na skutek starań władz kościelnych w czerwcu 1925 r. rozpoczęto budowę kościoła, która trwała do 1926 r. Aktywny udział brała ewangelicka część miejscowej społeczności oraz właścicielka majątku baronowa Agnieszka von Diergerdt. Podarowała ona bowiem tej gminie plac pod budowę kościoła, budynek mieszkalny i budynki gospodarcze. W latach międzywojennych kościół spełniał rolę nie tylko religijną, był także ostoją niemieckości na tym terenie. Działalność kościoła ewangelickiego ustała po II wojnie światowej. W 1945 r. przebudowano wnętrze świątyni, miejscowy stolarz wykonał dwa boczne ołtarze a mistrz malarski z Ostrowa Wielkopolskiego namalował obraz Chrystusa Króla i stacje drogi krzyżowej. W 1997 r. odbywa się wielki remont plebanii i domu parafialnego, który przekształcony zostaje w Ośrodek Szkoleniowy Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Diecezji Kaliskiej.

Galeria

photo.jpgphoto2.jpgphoto3.jpgphoto4.jpgphoto5.jpgphoto6.jpgphoto7.jpgphoto8.jpgphoto9.jpg

Dokumenty

Statut Sołectwa