Szklarka Śląska

Sołtys:

Ewelina Brzezicha

Tel. 695 529 042

Rada Sołecka

Brzezicha Mateusz
Brzezicha Violletta
Kruszyk Katarzyna
Pilarska Renata
Śląska Danuta
 
Komisa Rewizyjna
 
Banaś Małgorzata
Brzezicha Bartosz
Kruszyk Mirosław
 

Charakterystyka

Wieś powstała powstała prawdopodobnie w XVIII wieku i jej oficjalna nazwa brzmiała Glashutte Medziborsche czyli Szklarka Międzyborska. Nazwa pochodzi prawdopodobnie od istniejącej wcześniej w tym miejscu huty szkła. Wieś od 1739 roku znajdowała się w dobrach międzyborskich.

W 1884 roku ziemia międzyborska stanowiła własność króla saskiego , który po roku odstąpił ją staroście baronowi von Buddenbrock. Majętność ta została wówczas podzielona na cztery części , z których jedną (ze Szklarką i Możdżanowem ) zakupił Karol Neumann. Pięć lat później odkupił ją kupiec raciborski Burschlik.

W latach 1908-1940 właścicielami Szklarki wraz z Możdżanowem i okolicznymi stawami byli bracia Kazimierz i Wojciech Lipscy herbu GRABIE z Górzna.

W 1763 r. została założona szkoła ewangelicka, nowy budynek powstał w 1912 r.

1 września 1922 r. posadę kierownika szkoły objął Jerzy Lanc przeniesiony przez władze szkolne ze Śląska Cieszyńkiego. Lanc prowadził nie tylko działalność szkolną i oświatową, ale także społeczną i kulturalną, wpływając na kształtowanie się polskiej świadomości narodowej wśród ludności ewangelickiej polsko-niemieckiego pogranicza. Zmarł 29 lutego 1932 r., po kilkunastu miesiącach borykania się z przeciwnościami losu, w niewyjaśnionych okolicznościach.

Cmentarz ewangielicki w Szklarce Śląskiej położony jest w północno-wschodniej części wsi,

Cmentarz jest nieuporządkowany przestrzennie, porośnięty w kilku miejscach drzewami sosnowymi, brak na nim alejek. Wszystkie nagrobki skupione w większości po prawej stronie cmentarza. Większość nagrobków została wykonana z piaskowca a inskrypcje nagrobne grawerowano najczęściej na szkle. Tu w 1932 roku pochowano Jerzego Lanca. Na cmentarzu znajduje się też krzyż erekcyjny z żeliwną figurą Chrystusa. Najstrasza mogiła pochodzi z 1860 roku.

Galeria

photo.jpgphoto2.jpgphoto3.jpgphoto4.jpgphoto5.jpgphoto6.jpgphoto7.jpgphoto8.jpg

Dokumenty

Statut Sołectwa