Możdżanów

Sołtys:

Anna Radoła 

Telefon: 62 7392134

Rada Sołecka

Beutel Krystyna
Drobnica Aneta
Dziabas Piotr
Grenda Bożena
Mielczarek Małgorzata
Radoła Rafał
 
Komisa Rewizyjna
 
Bunk Joanna
Olek Teresa
Marczak Teresa

Charakterystyka

Niemiecka wieś Modzenowe przyłączona została wbrew woli mieszkańców do powiatu odolanowskiego w odrodzonym państwie Polskim w styczniu 1920 roku. Do tego przełomu w swojej historii Możdżanów związany był z dominium międzyborskim i powiatem sycowskim, należącym do prowincji śląskiej królestwa Prus, a od 1871 roku-zjednoczonego Cesarstwa Niemieckiego.

Pod koniec XVIII wieku Możdżanów wraz z Szklarką należał do książąt oleśnickich.

W drugiej połowie lat 90 XIX wieku a dokładnie w latach 1890-1902 Karol Neumann zbudował dwór myśliwski. Położony jest on na obrzeżu lasu przy zbiegu dróg: jednej wysadzonej dębami drugiej alei lipowej. W 1935 roku dobudowano wieżę i zamieniono pałac na okresową siedzibę Lipskich. W latach powojennych użytkowany był przez gospodarstwo rybackie do celów administracyjnych. Obecnie jest obiektem mieszkalnym. Od dworu aleja dębowa prowadzi do leśniczówki.

Dom nadleśniczego zajmował zarządca majątku Możdżanów. Wzniesiono go w 1910 roku. Obok leśniczówki działał tartak. W lipcu 1910 roku w leśniczówce urodziła się Janina Ludwika Szymkowiak – (Siostra Sancja ze Zgromadzenia Serafitek) najmłodsze dziecko z rodziny Szymkowiak. Osoba skromna, cicha od najmłodszych lat wyróżniała się wielką dobrocią i pobożnością. Pomagała biednym i bezrobotnym oraz jeńcom wojennym. Ciężar pracy przymusowej w czasie okupacji doprowadził ją do gruźlicy a następnie do śmierci. Beatyfikowana w 2002 roku , a dwa lata później ogłoszona Patronką Romanistów Polskich.

W niedalekiej odległości od dworu myśliwskiego znajduje się szypułkowy Dąb Jan – pomnik przyrody o obwodzie ponad 867 cm i wysokości ok. 28 m. Wiek ok. 300 lat. Imię dębu związane z legenda o odpoczywającym w tym miejscu królu Janie III Sobieskim.

Na północ od leśniczówki znajduje się zespół folwarczny, założony w końcu XIX w. i nazwany Wilhelmshof (od imienia księcia brunszwicko-oleśnickiego Wilhelma). Zachował się dom robotników folwarcznych z końca XIX w. i obora-stajnia z pocz. XX w. murowana z rudy darniowej.

Na wschodnim krańcu wsi stoi chałupa drewniana konstrukcji zrębowej. Na zachodnim krańcu wsi rośnie pomnikowa lipa drobnolistna o obwodzie 363 cm.

We wsi można zobaczyć drewniane budynki gospodarcze oraz budynki mieszkalne z wstawkami rudy darniowej.

Tuż obok miejscowości rozciąga się kompleks wodny Stawy Możdżanowskie.

Galeria

photo.jpgphoto2.jpgphoto3.jpgphoto4.jpgphoto5.jpgphoto6.jpgphoto7.jpgphoto8.jpgphoto9.jpgphoto10.jpg

Dokumenty

 Statut Sołectwa