Kuźnica Kącka

Sołtys:

Paulina Charecka
Telefon: 781 976 080

Rada Sołecka

Borecka Jolanta
Charecki Marek
Orłowski Stanisław
 
Komisa Rewizyjna
 
Borecki Artur
Cegła Sylwester
Noskowicz Sławomir

Charaktertstyka

Nazwa jest tłumaczeniem niemieckiego Hammer – kuźnica (nazwa określająca pierwotnie osady powstałe przy zakładach żelaznych). Pierwsza wzmianka pochodzi z 1354 roku jako posiadłość Zomel w rękach księcia Konrada I, następnie jako lenno T. v. Hanna. Od 1886 roku Kuźnica Kącka stanowiła samodzielny obszar dworski o powierzchni 45 hektarów.

Zabytkami architektury są m.in. dom nadleśniczego z końca XiX wieku nawiązujący do architektury szwajcarskiej. Drewniany dom - świetlica, młyn z końca XIX w., czynny do 1953 r, (obecnie niszczejący po pożarze na pocz. XXI w.) oraz drewniany krzyż.

Galeria

ds.jpgfg.jpgphoto.jpgphoto2.jpgphoto3.jpgphoto4.jpgphoto5.jpgsd.jpg

Dokumenty

 Statut Sołectwa