Granowiec

Sołtys:

Jan Rafalski 

Telefon: 62 739 12 83

Rada Sołecka

Chmielecka Mirosława
Czarnecka Janina
Dulik Jan
Juszczak Adrian
Lisik Tomasz
Piasecki Radosław
Schubert Radosław
Sobczak Mariola
Zydorczak Robert
 
Komisa Rewizyjna
 
Dobras Damian
Jach Bronisław
Szwedziak Jerzy

Charakterystyka

Pierwsza wzmianka o wsi Granowiec datuje się na rok 1747, kiedy to wymienia się istniejący w tej miejscowości młyn. W „Dziejach miasta Ostrowa Wlkp. i okolic” na mapie zasiedlenia regionu ostrowskiego we wczesnym średniowieczu zobaczyć możemy zaznaczone ślady osady Granowiec.  W okresie zaborów wieś przeszła pod panowanie pruskie, po 1815 roku nadal pozostała pod tym zaborem. Wielu mieszkańców brało udział w Powstaniu Wielkopolskim. W Granowcu do głównych potyczek doszło w dniach 14 – 15 stycznia 1919 roku, gdzie powstańcy zaatakowali posterunki niemieckie. Akcja ta miała na celu likwidację ośrodka organizującego wypady rabunkowe na tereny kontrolowane przez powstańców. Wraz z odzyskaniem niepodległości została przeprowadzona reorganizacja administracji terytorialnej, w wyniku której powiat odolanowski powiększono o dawne ziemie powiatu sycowskiego z granicą Wielkopolski przesuniętą na południe do aktualnej granicy gminy. Miejscowość Granowiec pod względem geograficznym położona jest w Obszarze Chronionego Krajobrazu „Wzgórza Ostrzeszowskie i Kotlina Odolanowska” jak również na skraju Parku Krajobrazowego „Dolina Baryczy”. Natomiast pod względem administracyjnym miejscowość jest położona w południowej części województwa wielkopolskiego w powiecie ostrowskim, z przynależnością do gminy Sośnie.

W miejscowości Granowiec podstawowym terenem rekreacyjno - sportowym jest park rekreacyjno- sportowy wraz z kompleksem boisk i kortem tenisowym. Na terenie Granowca najcenniejszym zabytkiem jest krzyż przydrożny, który został wzniesiony w 1878 roku. Krzyż ten został wyrzeźbiony przez Pawła Brylińskiego, znanego artystę ludowego z terenu Wielkopolski oraz  Kościół p.w. św. Antoniego Paderewskiego i św. Jadwigi Śląskiej zbudowany w 1898 r. Przy ścianie wieży kościelnej znajdują się dwie tablice pamiątkowe. Pierwsza z nich jest ku czci 11 ofiar II wojny światowej, a druga upamiętnia Gwidonę, siostrę nazaretankę, która urodziła się w Granowcu. W czasie okupacji została rozstrzelana przez hitlerowców w Okolicach Nowogródka. W Granowcu znajduje się przydrożna kapliczka Powstańców Wielkopolskich.

Poza tym na terenie miejscowości zachowało się jeszcze kilka ciekawych domów z muru pruskiego jak i dom budowany w stylu wielkopolskim.

Galeria

du.jpgdu2.jpgdue.jpgdue1.jpgduy2.jpgduz7.jpgduze3.jpgduze5.jpgduzy6.jpgm.jpgma.jpgmal.jpgmale.jpg

Dokumenty

 Statut Sołectwa