• Kontrast
 • Tekst
 • Powiększenie
 • Skalowanie treści 100%
 • Aa Czcionka 100%
 • Wysokość linii 100%
 • Odstęp liter 100%

Program „Czyste Powietrze”

 |  Czyste Powietrze

Gmina Sośnie realizuje wspólnie z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu program„Czyste Powietrze”. W ramach wsparcia mieszkańcy Gminy Sośnie będą mogli składać wnioski o dotację w siedzibie Urzędu Gminy Sośnie.

Jednocześnie mieszkańcy, którzy nie będą mieli problemów z wypełnieniem wniosku, w dalszym ciągu bezpośrednio sami mogą wypełnić i złożyć wniosek o dofinansowanie bezpośrednio do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

Pomoc w wypełnianiu wniosków o dofinansowanie w programie Czyste Powietrze

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom właścicieli budynków mieszkalnych jednorodzinnych, uprawnionym do uzyskania dofinansowania w ramach Programu Priorytetowego Czyste Powietrze, Urząd Gminy w Sośniach będzie udzielał wsparcia mieszkańcom w składaniu wniosków.

Wypełnianie wniosków odbywać się będzie, po telefonicznym umówieniu terminu, z pomocą pracownika Urzędu Gminy, który będzie udzielał wyjaśnień dotyczących wniosku i zasad dofinansowania oraz pomagał w wypełnieniu wniosku.

Prosimy o wcześniejsze uzgodnienie terminu i godziny wizyty pod numerem telefonu: 62 739 39 36 w celu zapewnienia sprawnej obsługi interesantów.

Możliwość wypełnienia wniosku wraz z pracownikiem Urzędu Gminy będzie możliwa po wcześniejszym umówieniu terminu pok. 1 w następujących godzinach:

– od poniedziałku do piątku w godzinach między 8:00 a 15:00,

Wniosek o dofinansowanie wypełnia Wnioskodawca na podstawie danych i informacji własnych. Za poprawność i rzetelność danych wprowadzonych do wniosku, w tym za zgodność danych ze stanem faktycznym, odpowiada wyłącznie Wnioskodawca.

W celu usprawnienia wypełniania wniosku o dotację prosimy o wcześniejsze przygotowanie niezbędnych informacji potrzebnych do jego wypełnienia.

Poniżej podstawowe informacje, które należy przygotować przed wizytą w Urzędzie w celu wypełnienia i złożenia wniosku o dotację za pośrednictwem Urzędu Gminy.

- Dowody osobiste wnioskodawców,

- Dochód za ubiegły rok (PIT), dochodów uzyskanych przez Wnioskodawcę ze wszystkich źródeł,

- Numer Księgi Wieczystej realizowanej inwestycji

- numer działki,

- aktualny adres e-mail.

Informacje o programie Czyste Powietrze

Cel programu

Celem Programu Priorytetowego Czyste Powietrze jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych.

Narzędziem w osiągnięciu celu jest dofinansowanie przedsięwzięć realizowanych przez beneficjentów uprawnionych do podstawowego poziomu dofinansowania (część I Programu), beneficjentów uprawnionych do podwyższonego poziomu dofinansowania (część II Programu) oraz beneficjentów uprawnionych do najwyższego poziomu dofinansowania (część III Programu).

Formy dofinansowania

 • dotacja (dotyczy części I, II i III Programu),
 • dotacja z prefinansowaniem (dotyczy części II i III Programu – wymagane jest załączenie do wniosku o dofinansowanie podpisanej umowy z wykonawcą na realizację określonego zakresu przedsięwzięcia z opcją prefinansowania),
 • dotacja na częściową spłatę kapitału kredytu bankowego (dotyczy części I i II Programu).

Rozpoczęcie przedsięwzięcia

 • nie wcześniej niż sześć miesięcy przed datą złożenia wniosku o dofinansowanie.

Okres realizacji

 • dla dotacji w ramach części I i części II Programu: do 30 miesięcy od daty złożenia wniosku o dofinansowanie,
 • dla dotacji w ramach części III Programu: do 36 miesięcy od daty złożenia wniosku o dofinansowanie,
 • dla dotacji z prefinansowaniem: do 18 miesięcy od daty złożenia wniosku o dofinansowanie,
 • dla dotacji na częściową spłatę kapitału kredytu: do 18 miesięcy od daty złożenia wniosku o dofinansowanie w banku, który przystąpił do Programu

Warunkiem otrzymania dofinansowania do przedsięwzięcia z KOMPLEKSOWĄ TERMOMODERNIZACJĄ będzie przeprowadzenie audytu energetycznego. Dofinansowanie audytu energetycznego budynku do kwoty 1 200 zł, nie będzie wliczane do limitu maksymalnej wartości dofinansowania. Kompleksowa termomodernizacja w rozumieniu Programu to przedsięwzięcie, w wyniku realizacji którego nastąpi zmniejszenie zapotrzebowania na energię użytkową (EU) budynku:do wartości nie większej niż 80 kWh/(m²*rok)lub o minimum 40%

 

 

Wnioskowanie

 1. Aktualnie obowiązujący formularz wniosku wraz z załącznikami oraz instrukcją jego wypełniania dostępne są:
  • w serwisie „gov.pl” lub
  • w systemie Generator Wniosków o Dofinansowanie (GWD) po utworzeniu konta i zalogowaniu się na stronie internetowej pod adresem https://gwd.nfosigw.gov.pl.
 2. Wnioski o dofinansowanie można składać z wykorzystaniem następujących kanałów:
 • poprzez serwis „gov.pl” za pomocą systemu GWD – W celu złożenia wniosku poprzez serwis „gov.pl”, Wnioskodawca wypełnia wniosek na stronie wskazanej w tym serwisie i podpisuje kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem zaufanym oraz przesyła go automatycznie za pośrednictwem wskazanego serwisu do właściwego wfośigw na wyznaczoną skrzynkę podawczą ePUAP. W tym przypadku konieczne jest załączenie załączników do wniosku w formie elektronicznej (skany z wymaganymi podpisami lub załączniki z wymaganymi podpisami elektronicznymi).
 • poprzez stronę internetową (aplikację) partnera Programu, którego nazwa jest zamieszczona na Liście Partnerów API opublikowanej na stronie internetowej https://czystepowietrze.gov.pl/. W celu złożenia wniosku za pośrednictwem strony internetowej (aplikacji) partnera Programu, Wnioskodawca wypełnia wniosek na tej stronie zgodnie z instrukcją wskazaną przez partnera Programu. Następnie, po automatycznym przekierowaniu i zalogowaniu do systemu GWD – Wnioskodawca podpisuje wniosek kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem zaufanym oraz wysyła wniosek (wraz z dołączonymi wcześniej załącznikami) automatycznie za pośrednictwem wskazanego systemu na wyznaczoną skrzynkę podawczą ePUAP właściwego wfośigw, zgodnego z informacjami podanymi na wniosku.
 • bezpośrednio poprzez system GWD:
  1. W celu złożenia wniosku bezpośrednio w systemie GWD Wnioskodawca wypełnia wniosek w systemie GWD i podpisuje kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem zaufanym oraz przesyła go automatycznie za pośrednictwem wskazanego serwisu do właściwego wfośigw na wyznaczoną skrzynkę podawczą ePUAP. W tym przypadku konieczne jest załączenie załączników do wniosku w formie elektronicznej (skany z wymaganymi podpisami lub załączniki z wymaganymi podpisami elektronicznymi).
  2. Wniosek składany w postaci papierowej – jeśli Wnioskodawca nie dysponuje podpisem elektronicznym, po wypełnieniu wniosku w GWD, zatwierdza wniosek w systemie aż do uzyskania statusu wniosku „oczekuje na złożenie”, a następnie drukuje ten wniosek z systemu GWD, podpisuje go swoim odręcznym podpisem i dostarcza w postaci papierowej wraz z załącznikami w postaci papierowej (z wymaganymi podpisami) do właściwego wfośigw. Wniosek w postaci papierowej złożony z oznaczeniem „wydruk roboczy” jest pozostawiany bez rozpatrzenia.
 1. Wniosek o dofinansowanie można wypełnić oraz złożyć także w urzędzie gminy/miasta, która zawarła Porozumienie w sprawie wspólnej realizacji programu „Czyste Powietrze”.

 

Adresy stron internetowych:

Gov.pl - https://czystepowietrze.gov.pl/czyste-powietrze/

Generator Wniosków o Dofinansowanie (GWD) - https://gwd.nfosigw.gov.pl/

 

 Za pośrednictwem banku
1. W oddziale banku, który przystąpił do programu „Czyste Powietrze” istnieje możliwość złożenia wniosku o Kredyt Czyste Powietrze, a po przyznaniu kredytu – wniosek o dotację na częściową spłatę kapitału kredytu z programu „Czyste Powietrze”. Konsultant (pracownik banku) pomoże wypełnić dokumenty.
2. Po pozytywnej decyzji kredytowej lub warunkowej umowie kredytowej, Wnioskodawca składa w banku wniosek o dotację na częściową spłatę kapitału kredytu.
3. Bank przekazuje złożony przez Wnioskodawcę wniosek do właściwego wfośigw.

Dokumenty obowiązują od 03.01.2023 r.

Aktualna lista banków w Programie Czyste Powietrze:

https://czystepowietrze.gov.pl/zloz-wniosek-w-banku/

 

 

 

Urząd Gminy Sośnie

ul. Wielkopolska 47
63-435 Sośnie

tel. +48 62 739 39 10
fax: +48 62 739 39 33

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Godziny otwarcia:

 • Poniedziałek

  8:00 - 17:00

 • Wtorek - czwartek

  7:00 - 15:00

 • Piątek

  7:00 - 14:00


© Wszelkie prawa zastrzeżone
Do góry