Program: Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej 3 "Energia"

Działanie 3.2 "Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym"

Podziałanie 3.2.4 " Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym w ramach ZIT dla rozwoju AKO" Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020

Źródło dofinansowania: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

Całkowita wartość projektu: 3 167 980,42 zł

Wartość dofinansowania: 2 661 813,33 zł

Data rozpoczęcia projektu: 2018-10-30
Data zakończenia projektu: 2019-11-30

Przedmiotem projektu są 3 zadania inwestycyjne polegające na Termomodernizacji obiektów uzyteczności publicznej - budynków:

1. Świetlicy wiesjkiej w Granowcu,

2. Zespołu Szkół w Cieszynie,

3. Zespołu Szkół w Pawłowie z Oddziałem Zamiejscowym w Chojniku.