DOTACJE NA INNOWACJE – INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ

Tytuł projektu:

„Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – Internet dla mieszkańców Gminy Sośnie

Beneficjent: Gmina Sośnie

Okres realizacji: 2014-2015

Wartość projektu: 1 032 272,50 PLN

Wartość dofinansowania: 976 922,50 PLN

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INNOWACYJNA GOSPODARKA

 


Reklama

Spotkanie

Zał. nr 1- deklaracja uczestnictwa

Zał. nr 2 - formularz zgloszeniowy

Zał. nr 3 - oswiadczenie o wysokosci dochodow

Zał. nr 4 - oswiadczenie GOPS

 Zarządzenie nr 19

 Zarządzenie nr 38

 Zarządzenie nr 43

 Zarządzenie nr 46

 Zarządzenie nr 72