Stowarzyszenie „Razem dla Sośni”

Członkowie zarządu:

Prezes - Lidia Szymanowska
Wiceprezes - Alina Młynarczyk
Skarbnik - Anna Narojczyk

KRS: 0000588181
NIP: 6222791117

Forma prawna: STOWARZYSZENIE
Adres: Sośnie, ul. Wielkopolska 43, 63-435 Sośnie

Adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Nr konta: BS Dobrzyca 21 8409 0001 2002 0111 4043 0001

Celem Stowarzyszenia "Razem dla Sośni" jest działalność związana z rozwojem i integracją Szkoły w Sośniach oraz Przedszkola Samorządowego w Sośniach (zwanych w treści statutu Szkołą) ze środowiskiem lokalnym poprzez:

 1. inspirowanie, aktywizowanie i integrowanie mieszkańców na rzecz wszechstronnego rozwoju szkoły i środowiska lokalnego;
 2. prowadzenie działalności w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;
 3. dokumentowanie i popularyzowanie dorobku historycznego i współczesnego Szkoły i gminy Sośnie we wszystkich dziedzinach życia społecznego, oświatowego i kulturalnego;
 4. kształtowanie postaw patriotycznych i społecznych;
 5. promowanie Szkoły w innych gminach poprzez organizowanie konkursów międzyszkolnych;
 6. poprawę warunków nauki oraz promocję w społeczeństwie idei ustawicznej edukacji;
 7. prowadzenie działalności w zakresie upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji;
 8. wspomaganie działań Szkoły na rzecz ochrony i promocji zdrowia;
 9. przeciwdziałanie patologiom i wkluczeniom społecznym;
 10. wspieranie Szkoły w działaniach na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami;
 11. wspieranie ustaleń Komisji Europejskiej określającej cele i kierunki rozwoju edukacji w Europie;
 12. prowadzenie działalności charytatywnej, kulturalnej, naukowej, oświatowej;
 13. prowadzenie działalności w zakresie ochrony środowiska i ekologii, wspierania inicjatyw społecznych, dobroczynności, ochrony zdrowia i pomocy społecznej;
 14. integrację europejską oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami.