Stowarzyszenie Klub Seniora w Sośniach

Członkowie zarządu:

Prezes - Bojarczuk Danuta    
Wiceprezes - Krzyżaniak Kazimierz
Sekretarz - Moch Longina    
Skarbnik - Grzęda Czesława    
Członek Zarządu - Jaworska Paulina    
Członek Zarządu - Gaworska Wiesława    
 
KRS: 0000425056
NIP: 622-278-12-02


Forma prawna: STOWARZYSZENIE
Adres: Sośnie, ul. Wielkopolska 29, 63-435 Sośnie