Stowarzyszenie Kulturalno - Edukacyjne Pasikonik

Członkowie zarządu:

Prezes Zarządu - Rospondek Krzysztof Adam    
Wiceprezes - Ligenza Urszula
Sekretarz - Rospondek Anna    
Skarbnik - Gajda Karolina Mirosława    
Członek Zarządu - Śpigiel Jerzy Aleksander

 
KRS: 0000505468
NIP: 622-278-55-13


Forma prawna: STOWARZYSZENIE
Adres: Kocina 19, 63-435 Sośnie