Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych i Rodzin "Nie jesteś sam" w Sośniach

Członkowie zarządu:

Prezes Zarządu - Słodkiewicz Wojciech    
Wiceprezes - Śmiechowska Jolanta
Sekretarz - Słodkiewicz Irena    
Skarbnik - Chmielewska Irena    
Członek Zarządu - Pańczyszyn Bogumiła
Członek Zarządu - Śmigielska Lilla
Członek Zarządu - Wróblewska Czesława    
 
KRS: 0000152448
NIP: 622-248-43-26


Forma prawna: STOWARZYSZENIE
Adres: Sośnie, ul.Wielkopolska 47, 63-435 Sośnie