Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Doliny Baryczy” z siedzibą w Miliczu ogłasza nabór wniosków w konkursie Programu „Działaj Lokalnie” 2020 Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.

Wnioski o dofinansowanie projektów, których końcowym rezultatem jest osiąganie celów o charakterze dobra wspólnego - w tym roku dotyczących wyłącznie zapobiegania epidemii i przeciwdziałania negatywnym skutkom epidemii covid-19 – mogą składać organizacje pozarządowe oraz grupy mieszkańców niezrzeszone w żadnej organizacji.

Te negatywne skutki mogą dotyczyć różnych obszarów, np. zdrowia, edukacji, sportu, kultury, aktywności społecznej. Mogą też dotyczyć wytwarzania niezbędnych deficytowych produktów, różnych form społecznego zaangażowania, np.: pomocy osobom potrzebującym wszelakiego wsparcia, zastąpienie działań edukacyjnych ze świata realnego, przenosząc je do przestrzeni online itp. Zakres jest szeroki, bo potrzeby naszych środowisk mogą być różne i zmieniać się w czasie trwania epidemii, jak również po jej zakończeniu.

Wnioski można składać do dnia 16 maja, a realizacja dofinansowanych projektów może być prowadzona od 01 czerwca do końca 2020 r. Ponieważ sytuacja epidemiczna jest zmienna i nieprzewidywalna, dopuszcza się możliwość rozstrzygania konkursu w sposób płynny w miarę zgłoszonych wniosków i potrzeb środowisk, a więc też możliwość rozpoczęcia realizacji projektów przed 01 czerwca.

Na dotacje przeznaczona jest kwota 56 000 zł. Maksymalna kwota dofinansowania projektu wynosi 6 000 zł. W tegorocznej edycji nie jest wymagany wkład własny w postaci finansowej a jedynie wyliczony wkład własny usługowy, rzeczowy lub pracy wolontariuszy.

Ogłoszenie o naborze wniosków dostępne jest na stronie internetowej Stowarzyszenia – link: http://www.dzialaj.barycz.pl/ads/view/270

Ośrodek Działaj Lokalnie

Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Doliny Baryczy”