W celu ułatwienia komitetom wyborczym i wyborcom dokonania zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej informuję, że ww. zgłoszenie może zostać przesłane do Urzędu Gminy Sośnie  na nr faxu: 62 739 39 33 lub w formie skanu za pośrednictwem poczty elektronicznej: sosnie#sosnie.pl (gdzie # jest @) do godz. 15:30 w dniu 10 kwietnia 2020 r.

Nie jest przy tym wymagany podpis elektroniczny. Oryginały zgłoszenia należy przesłać do Urzędu Gminy Sośnie pocztą tradycyjną (oryginalne dokumenty nie muszą zostać doręczone do czasu upływu terminu na dokonywanie zgłoszeń). Dopuszczalne jest uwierzytelnienie załączonej kopii upoważnienia pełnomocnika wyborczego do zgłoszenia kandydatów przez osobę zgłaszającą kandydatów, a nie przez pełnomocnika wyborczego. Potwierdzenie doręczenia do Urzędu Gminy Sośnie zgłoszenia przez osobę przyjmującą zgłoszenie nastąpi za pośrednictwem poczty elektronicznej (telefon kontaktowy: 62 739 39 10).

WÓJT
/-/ Stanisław Budzik