W związku z postępującym zagrożeniem epidemiologicznym Wójt Gminy Sośnie informuje, że począwszy od środy 25 marca 2020 r. do odwołania Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) dla mieszkańców nieruchomości zamieszkałych oraz niezamieszkałych (firmy, instytucje) z terenu Gminy Sośnie będzie otwarty w środy od godz. 1200- 1400 oraz w soboty od godz. 1200-1300.

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) zlokalizowany jest przy ul. Jerzego Lanca 50 w miejscowości Sośnie.