Publikujemy interpelację radnego Michała Duszyńskiego wraz z odpowiedzią Wójta Gminy Sośnie dotyczącą przeprowadzanej inwestycji na ul. Dworcowej w Sośniach.

Odpowiedź na interpelację radnego Michała Duszyńskiego z dnia 27.02.2020

Interpelacja radnego Michała Duszyńskiego z dnia 27.02.2020