Wykaz nieruchomości stanowiących zasób Gminy Sośnie przeznaczonych do oddania w bezpłatne użytkowanie w trybie bezprzetargowym na okres 5 lat:

Zarządzenie Nr 7/2020 Wójta Gminy Sośnie z dnia 8 stycznia 2020 r.