Mieszkańcy miejscowości: Cieszyn, Dobrzec, Konradów, Janisławice.

Wywóz odpadów zmieszanych w miesiacu grudniu odbędzie się wyjątkowo 23 grudnia 2019 r. (poniedziałek).