Śmiertelny wróg świń – u bram Wielkopolski! Najwyższy czas na mobilizację! Wirus afrykańskiego pomoru świń ASF przekroczył już rzekę Wisłę i powoli zbliża się do Wielkopolski.Przenoszony jest nie tylkoprzez dziki, alei ludzi, którzy wyrzucają w przygodnych miejscach zakażoneresztki żywności np. kanapki z wędliną.

Choć żywność taka jest nieszkodliwa dla człowieka, to jednakstanowiąc łakomy kąsek dla dzików staje się źródłem ich zakażenia. Tym samym dziki w niekontrolowany sposóbprzenoszą wirusa na nowe tereny. Nawet drastyczne ograniczenie liczebności dzików nie jest jedyną metodą powstrzymania epidemii.Wdziałania zapobiegawcze musząsię włączyć nie tylko służby weterynaryjne i hodowcy, lecz także wszyscy pracujący w branżyskupu i przetwórstwa mięsa, a takżekonsumenci.Apelujemy do wszystkich mieszkańców naszego województwa o świadomą profilaktykę. W Wielkopolsce produkcja trzody chlewnej jest wyjątkowo intensywna i pojawienie się ASF w chlewniach naszego regionustanie się katastrofą ekonomiczną odczuwaną w całej Polsce. Wieprzowina stanowibowiem znaczący udział w konsumpcjiprzeciętnego Polaka. Jest też sztandarowym produktem eksportowym.WielkopolskiZwiązek Hodowców Trzody Chlewnej, wzorem służb weterynaryjnych, opracował zbiór podstawowychzasad ochrony stad przed ASF.

Rolniku! Bezwzględnie stosuj się w swoim gospodarstwie do wszystkich tych zasad!

- Chlewnia, wktórej znajdują się trzoda powinna być odgrodzona od środowiska zewnętrznego płotem lub ścianą budynku. 

- Ściółka oraz obornik powinien być zabezpieczona przed dostępem dzikich zwierząt.

- W miarę możliwości należy stosować starą słomę. Świeżą stosować po upływie co najmniej jednego miesiącaod zbioru.

- Przed bramą wjazdową na podwórko należy stosować maty dezynfekcyjne polewane często płynem dezynfekcyjnym.

- Koła ciągników i przyczep powinno się opryskiwać skutecznym środkiem wirusobójczym. 

- Przed każdymi drzwiami wejściowymi do chlewni należy rozłożyć maty dezynfekcyjne i dbać o ich uzupełnianie środkami dezynfekującymi.

- Wszystkie osoby postronne wchodzącedochlewni muszą zakładać jednorazową odzież ochronną.

- Należy ograniczyć do niezbędnego minimum osoby wchodzące do chlewni. Należy założyć zeszyt wejść i wyjść do chlewni, w którym prowadzone będą rejestry osób wizytujących chlewnie.

- Lekarzeweterynarii i zootechnicy muszą być ubrani w czystą odzież jednorazową i obuwie. 

- Należy stosować wyłącznie fermowy sprzęt weterynaryjny. Sprzęt zootechniczny trzeba zdezynfekować przed wprowadzeniemdo obiektów. Niedopuszczalne jest wprowadzenie do chlewni używanych poskramiaczy, otwartych butelek z lekami czy pasz pochodzących z innych gospodarstw hodowlanych. 

- Brama wjazdowa musi być zawsze zamknięta, co uchroni przed wtargnięciemosób i pojazdów postronnych.

- Nie wolno dopuszczać do kontaktu samochodu utylizacyjnego z chlewnią –padlinę należy wywozić poza teren gospodarstwaa następnie zdezynfekować teren i sprzęt natychmiast po odjechaniu samochodu. Nie wpuszczać pracownika firmy utylizacyjnej na terengospodarstwa!!! 

- Sprzedaż zwierząt należy prowadzić w wyznaczonym miejscu, a po sprzedaży natychmiast dezynfekować teren i sprzęt.