Uprzejmie informujemy, że rekrutacja do projektu obejmującego utworzenie od stycznia 2020 r. Gminnego Żłobka w Sośniach w ramach projektu Pierwszy Publiczny Żłobek w Gminie Sośnie”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 rozpocznie się w dniu 12.11.2019 i potrwa do dnia 15.12.2019r.

Rekrutacja będzie prowadzona w Centrum Usług Wspólnych w Sośniach, ul. Wielkopolska 47, 63-435 Sośnie.


REGULAMIN PROJEKTU ŻŁOBEK

DEKLARACJA UDZIAŁU W PROJEKCIE

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY PROJEKT

OŚWIADCZENIE O STATUSIE NA RYNKU PRACY

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU

PYTANIE O POTRZEBY NIEPEŁNOSPRAWNEGO UCZESTNIKA

ZAŚWIADCZENIE O ZATRUDNIENIU