Urząd Gminy Sośnie informuje mieszkańców gminy Sośnie, że opłatę z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości zamieszkałych jak i niezamieszkałych na terenie gminy Sośnie należy uiszczać na nowy wyszczególniony rachunek bankowy Urzędu Gminy Sośnie,

nr konta: 71 8409 0001 2002 0100 0635 0012

Dotychczas dokonywane wpłaty na uprzedni numer rachunku bankowego zostaną przeksięgowane na aktualny rachunek wskazany powyżej.