Informuje się mieszkańców Gminy Sośnie, że terminy odbioru odpadów zmieszanych ulegną zmianie w miesiącu maj-u 2019 r., dla następujących miejscowości tj.:

- Granowiec odbiór odpadów nastąpi w dniach 2 i 16 maja,

- Mariak, Młynik, Szklarka Śl., Możdżanów, Bogdaj, odbiór odpadów nastąpi w dniach 10 i 24 maja,

- Pawłów, Kocina odbiór odpadów nastąpi w dniach 17 i 31 maja.

W pozostałych miejscowościach odbiór odpadów nie ulegnie zmianie.