W urzędzie Gminy Sośnie w czwartek 18 kwietnia, w godzinach od 12:00 do 13:30 odbędzie się spotkanie informacyjne o rozwiązaniach programu Rodzina 500+ na pierwsze dziecko, obniżeniu oraz zwolnieniach z podatku PIT, odbudowie połączeń lokalnych, dodatkowej emeryturze. Informacji udzielać będą pracownicy Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Akcja ma charakter informacyjny. Serdecznie zapraszamy.