Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Doliny Baryczy” z siedzibą w Miliczu, pełniąc rolę Ośrodka Działaj Lokalnie, ogłasza konkurs na granty w Programie „Działaj Lokalnie” 2019 Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.

Dotacje pieniężne można otrzymać na realizacje działań, których rezultatem będzie zrealizowanie jakiegoś dobra wspólnego dostępnego do wykorzystania przez ogółu mieszkańców lub inne zainteresowane osoby.

Wnioski o dotacje mogą składać stowarzyszenia i fundacje, koła gospodyń wiejskich, a także co najmniej trzy osobowe niezrzeszone grupy mieszkańców, wyłącznie z obszaru ośmiu gmin Doliny Baryczy: Cieszków, Krośnice, Milicz, Odolanów, Przygodzice, Sośnie, Twardogóra, Żmigród.

Na realizację swoich pomysłów można otrzymać dofinansowanie do 6 tys. zł.

Ze szczegółami konkursu można się zapoznać, klikając w link: http://www.dzialaj.barycz.pl/ads/view/265

Preferowane w konkursie będą wnioski składane przez osoby, które uczestniczyły w spotkaniach informacyjno-szkoleniowych, na których zostaną omówione zasady przyznawania grantów.

A te spotkania odbędą się w kilku miejscach Doliny Baryczy, do wyboru przez zainteresowanych:

  • we wtorek 23.04.2019 r. od godz. 16.30 w Miliczu, w Centrum Aktywności Lokalnej(parter) pl. ks. E. Waresiaka 7;
  • w środę 24.04.2019 r. od godz. 16.00 w Żmigrodzie, w Zespole Placówek Kultury, ul. Wrocławska 12;
  • w czwartek 25.04.2019 r. od godz. 16.30 w Odolanowie, w Odolanowskim Domu Kultury, ul. Bartosza 7;
  • w poniedziałek 29.04.2019 r. od godz. 16.00 w Twardogórze, w Świetlicy Środowiskowej w Moszycach

Zapraszamy serdecznie mieszkańców Doliny Baryczy zainteresowanych pozyskaniem dofinansowania. Jeśli nawet nie macie Państwo jeszcze gotowego pomysłu, to może on się zrodzić podczas spotkania.

Ośrodek Działaj Lokalnie Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Doliny Baryczy”