Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 21

Nazwa biura IMGW-PIB Biuro Prognoz Meteorologicznych w Poznaniu

Zjawisko/stopień zagrożenia Silny wiatr/ 1

Obszar wojewodztwo wielkopolskie powiat ostrowski

Ważność od godz. 20:00 dnia 15.03.2019 do godz. 09:00 dnia 16.03.2019

Przebieg Przewiduje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 30 km/h do 40 km/h, w porywach do 90 km/h, zachodni.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska(%) 85%

Uwagi Brak.

Dyżurny synoptyk IMGW-PIB Magdalena Muszyńska-Karbowska

Godzina i data wydania godz. 11:47 dnia 15.03.2019

SMS IMGW-PIB OSTRZEGA: WIATR/1 wielkopolskie/ostrowski od 20:00/15.03 do 09:00/16.03.2019 prędkość do 40 km/h, porywy do 90 km/h, W.

Opracowanie niniejsze i jego format, jako przedmiot prawa autorskiego podlega ochronie prawnej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z poźn. zm.). Wszelkie dalsze udostępnianie, rozpowszechnianie (przedruk, kopiowanie, wiadomość sms) jest dozwolone wyłącznie w formie dosłownej z bezwzględnym wskazaniem źrodła informacji tj. IMGW-PIB.