Dzielnicowi Posterunku Policji w Sośniach mając na uwadze bezpieczeństwo i porządek publiczny na terenie gminy Sośnie po przeanalizowaniu zgłoszeń dokonanych za pomocą Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa oraz wielokrotnych rozmów z mieszkańcami wdrożyli plany działania priorytetowego, które realizowane będą w pierwszym półroczu 2019r.

Dla dzielnicy nr V w miejscowości Granowiec przy ul. Odolanowskiej w rejonie cmentarza wdrożono plan działania priorytetowego polegający na ograniczeniu wykroczeń porządkowych popełnianych na powyższym terenie. Dzielnicowy odpowiedzialny za rejon nr V – st. sierż. Paweł Grzesiak.

Dla dzielnicy nr IV w miejscowościach Cieszyn i Dobrzec wdrożono plan działania priorytetowego w celu wyeliminowania problemu wałęsających się bezpańskich psów.

Dzielnicowi Posterunku Policji w Sośniach w ramach wdrożonych planów dokonają wielokrotnych kontroli wyznaczonych miejsc zagrożonych w celu wyeliminowania zagrożenia.