Wykaz nieruchomości stanowiących zasób Gminy Sośnie przeznaczonych do dzierżawy:

Zarządzenie Nr 37/2019 Wójta Gminy Sośnie z dnia 13 marca 2019 r.