Wykaz nieruchomości stanowiących zasób Gminy Sośnie przeznaczonych do sprzedaży:

Zarządzenie Nr 36/2019 Wójta Gminy Sośnie z dnia 13 marca 2019 r.