Wójt Gminy Sośnie informuje o możliwości pomocy przy wypełnianiu oświadczeń potwierdzających brak zmian w 2019 roku w odniesieniu do wniosku o przyznanie płatności złożonego w roku 2018. Oświadczenia można składać od 15 lutego do 14 marca 2019 r.

Urząd Gminy Sośnie pokój nr 5.

Oświadczenie może złożyć jedynie rolnik, który we wniosku o przyznanie płatności na rok 2018 deklarował powierzchnię gruntów ornych mniejszą niż 10 ha i ubiegał się wyłącznie o:

  • jednolitą płatność obszarową, płatność za zazielenienie, płatność dodatkową, płatność związaną do powierzchni uprawy chmielu, płatność do owiec, płatność do kóz, płatność niezwiązaną do tytoniu,
  • płatności dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami (płatność ONW i PROW 2014-2020),
  • wypłatę pomocy na zalesianie (PROW 2007-2013),
  • premię pielęgnacyjną i premię zalesieniową (PROW 2014-2020),
  • chce ubiegać się w 2019 roku o te same płatności, co we wniosku o przyznanie płatności w 2018 roku,
  • potwierdza brak zmian w odniesieniu do wniosku o przyznanie płatności złożonego w 2018 roku.