Zarządzenie Wójta Gminy Sośnie Nr 27/2019 i Nr 28/2019 z 2019 r. w sprawie wykazów nieruchomości stanowiących zasób Gminy Sośnie przeznaczonych do dzierżawy i zamiany:

 

 

 


- Zarządzenie Nr 27/2019 Wójta Gminy Sośnie z dnia 06 lutego 2019 r.
- Zarządzenie Nr 28/2019 Wójta Gminy Sośnie z dnia 06 lutego 2019 r.