Wykaz nieruchomości stanowiących zasób Gminy Sośnie przeznaczonych do sprzedaży:

 

- Zarządzenie Nr 12/2019 Wójta Gminy Sośnie z dnia 9 stycznia 2019 r.