W związku z ogłoszonym konkursem ofert na 2019 r. zapraszamy organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego na terenie Gminy Sośnie na spotkanie, które odbędzie się w dniu 17 grudnia 2018 r. o godz. 14.30 w Urzędzie  Gminy Sośniach, przy ul. Wielkopolska 47 (sala konferencyjna).

Wójt Gminy Sośnie

Stanisław Budzik

Sośnie, dnia 10.12.2018 r.