Wykaz nieruchomości stanowiących zasób Gminy Sośnie przeznaczonych do sprzedaży:

 

- ZARZĄDZENIE NR 96/2018 Wójta Gminy Sośnie z dnia 5 grudnia 2018 r.