Treść zawiadomienia o zwołaniu pierwszej sesji nowo wybranej Rady Gminy Sośnie dostępna jest na stronie Biuletynu Informacji Publicznej pod poniższym adresem:

http://www.sosnie.4bip.pl/index.php?idg=6&id=141&x=4