PROGRAM II SEMINARIUM PT. „BLIŻEJ PRZYRODY” DLA NAUCZYCIELI ORAZ PASJONATÓW PRZYRODY I BIOLOGII