Urząd Gminy w Sośniach informuje, że spisy osób uprawnionych do udziału w wyborach wójta gminy, do rady gminy, do rady powiatu i sejmiku województwa będą udostępnione do wglądu w dniach od 01.10.2018 r. do 15.10.2018 r. w godzinach urzędowania – pokój nr 6.

Do 16 października 2018 r. wyborca niepełnosprawny, na swój wniosek będzie dopisany do spisu wyborców w obwodzie, w którym lokal jest dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych.

Do 12 października 2018 r. można składać wnioski o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania.