Na podstawie § 3 ust. 2 pkt 4 regulaminu terytorialnych komisji wyborczych, stanowiącego załącznik nr 1 do uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 3 września 2018 r. w sprawie regulaminów terytorialnych i obwodowych komisji wyborczych ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie oraz ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie powołanych do przeprowadzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw i rad dzielnic m. st.

Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 3 września 2018 r. w sprawie wytycznych dla terytorialnych komisji wyborczych dotyczących wykonywania zadań do dnia głosowania w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego, zarządzonych na dzień 21 października 2018 r., podaje się do publicznej wiadomości informacje o składzie Gminnej Komisji Wyborczej w Sośniach powołanej postanowieniem nr 198/II/2018 Komisarza Wyborczego w Kaliszu II z dnia 11 września 2018 r. do przeprowadzenia wyborów do rad gmin oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. oraz o siedzibie Komisji i pełnionych dyżurach:

I. SKŁAD KOMISJI:

1. Aleksandra Mariola Schubert - Przewodniczący Komisji

2. Pańczyszyn Andrzej - Zastępca Przewodniczącego Komisji

Członkowie:

3. Ewelina Maria Bojarczuk

4. Janusz Broniecki

5. Marta Maria Grycman

6. Kamila Katarzyna Klepacz

7. Florian Józef Mundry

9. Anna Gzik

9. Joanna Duczmal

II. SIEDZIBA KOMISJI:

Urząd Gminy Sośnie ul. Wielkopolska 47, pokój nr 103, tel. 62 739 39 13 lub

62 739 39 10, fax 62 739 39 33

III. Dyżury Gminnej Komisji Wyborczej w Sośniach w sprawie rejestracji kandydatów:

- listy kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Sośnie

13 i 14 września 2018r. od godz. 13.00 do 15.30

15 września 2018r. ( sobota ) od godz. 12.00 do 15.00

17 września 2018r. od godz. 12.00 do 24.00

- kandydatów na Wójta Gminy Sośnie

18, 19, 20, 21, 24, 25 września 2018r. od godz. 13.00 do 15.30

26 września 2018r. od godz. 12.00 do 24.00

Druki zgłoszeń można otrzymać w Urzędzie Gminy Sośnie, pokój nr 110

Przewodniczący

Gminnej Komisji Wyborczej w Sośniach