Zarządzenie Nr 70/2018 Wójta Gminy Sośnie z dnia 22 sierpnia 2018 r. w sprawie wykazów nieruchomości stanowiących zasób Gminy Sośnie przeznaczonych do dzierżawy:

 - Zarządzenie Nr 70/2018 Wójta Gminy Sośnie z dnia 22 sierpnia 2018 r.