Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w uprzejmie informuje, iż od dnia 1 sierpnia 2018 r. można składać wnioski w formie papierowej na:

  • świadczenie wychowawcze (500+),
  • świadczenie dobry start,
  • świadczenia rodzinne,
  • fundusz alimentacyjny.

Druki wniosków można pobrać w siedzibie GOPS w Sośniach ul. Wielkopolska 41. Wszystkie aktualne wzory wniosków o świadczenia dla rodzin wraz z załącznikami można także pobrać ze strony Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej:

https://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/wzory-wnioskow-o-swiadczenia-dla-rodzin/

Dla sprawniejszego przyjmowania wniosków w miesiącach sierpniu i wrześniu czas pracy Ośrodka zostanie wydłużony w każdy poniedziałek do godziny 18.00. Zachęcamy również do dalszego składania wniosków w formie elektronicznej.

UWAGA. PRZYJMOWANE BĘDĄ TYLKO KOMPLETNIE WYPEŁNIONE WNIOSKI