W związku z wystąpieniem na terenie Gminy Sośnie suszy rolniczej, apeluję do rolników o bezzwłoczne składanie wniosków o oszacowanie zakresu i wysokości szkód. Wzór wniosku o oszacowanie strat dostępny jest na stronie internetowej www.sosnie.pl, u sołtysów, a także w siedzibie Urzędu, pokój nr 1.

Wnioski należy składać w tut. Urzędzie do dnia 6 lipca 2018 r.

Dodatkowe informacje: tel. 62 7393918.

                                               Wójt Gminy

/ - / Stanisław Budzik


 

Wniosek

Wniosek