Zapraszamy mieszkańców obszaru na spotkanie informacyjne nt. możliwości pozyskania środków w przyszłych naborach w zakresie:

- podjęcia działalności gospodarczej,
- rozwoju działalności gospodarczej,
- rozwoju gospodarstwa rybackiego,
- realizacji inicjatyw o charterze niekomercyjnym przez podmioty publiczne i organizacje pozarządowe oraz w związku z trwającymi konsultacjami Lokalnych kryteriów wyboru, które pozwalają Radzie Programowej LGD wybrać wnioski do realizacji.
Spotkanie to odbędzie się w dn. 03.08.2017 r.​ (czwartek)​ w godz. 10-14 w sali konferencyjnej CAL w Miliczu, Pl.Ks.E.Waresiaka 7. Najbliższe terminy naborów dostępne są tutaj ->